Home » Toepasbare regels

TOEPASBARE REGELS

Toepasbare regels zijn een specifieke vorm van business rules. In het kader van de Omgevingswet die in 2022 ingaat krijgt iedere (lokale) overheid te maken met toepasbare regels. 

De regels die overheden hanteren bij het verlenen van vergunningen moeten toegankelijk en transparant worden. Ook moet het burger of bedrijf duidelijk zijn wat er aan informatie aangeleverd moet worden om een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Zowel de regels als de informatiebehoefte kunnen worden weergegeven in business rules. Deze business rules moeten vervolgens een plekje krijgen in een landelijk, digitaal loket: het Omgevingsloket. Dat kan door ze te digitaliseren en in een speciale vorm te gieten: de toepasbare regels.

Omdat de verschillende regels van de verschillende overheden op eenzelfde manier moeten werken, moeten alle regels volgens de ‘standaard toepasbare regels’ worden opgesteld en aangeleverd.

Zie voor een verdere introductie met het begrip toepasbare regels het webinar wat Zoinc voor het programma Aan de slag met de omgevingswet heeft gegeven. Dit webinar bevat een leuke en leerzame oefening die direct inzicht en handvatten geeft om zelf aan de slag te gaan.

ZOINC heeft in de rol van Expert Toepasbare Regel ten behoeve van het Programma “Aan de slag met de omgevingswet” een aantal software leveranciers begeleid bij het maken van geschikte software waarmee gemeenten en waterschappen zelf toepasbare regels kunnen maken en beheren.

Heb je voor jouw organisatie behoefte aan verdere begeleiding om het maken en beheren van toepasbare regels verder in de vingers te krijgen? Die begeleiding en coaching biedt Zoinc, op basis van de specifieke behoefte en vragen die jouw organisatie heeft.

Referenties

 • Zoinc heeft als spreker over toepasbare regels een bijdrage kunnen leveren aan diverse congressen en kennisdeelsessies.
 • Namens het programma Aan de slag met de omgevingswet heeft Zoinc workshops toepasbare regels voor beginners en gevorderden gegeven op tientallen edities van de SLAG sessies.
 • Provero congres over toepasbare regels – spreker
 • VVM Nationale dag van de Omgevingswet – spreker
 • Dimpact kennissessie over DSO – spreker
 • ‘Omgevingswet menu’ gemeente Den Bosch – spreker
 • Dag van de Omgevingswet provincie Zeeland – workshop leider
 • Try-out interbestuurlijke werkgoep toepasbare regels regio IJsselland
 • Interbestuurlijke werkgroep toepasbare regels regio Noord-Holland-Noord

Klanten

 • Programma Aan de slag met de omgevingswet
 • Gemeente Den Bosch
 • Provincie Overijssel

Samengewerkt met

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Kan overweg met toepasbare regelsoftware van verschillende leveranciers.

Meer lezen?