Home » Ondersteuning bij het maken van keuzes

Ondersteuning bij het maken van keuzes

Ben je als programmamanager verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet binnen jouw organisatie? Is het onderwerp toepasbare regels daarbij moeilijk te overzien? Weet je niet waar je moet beginnen en wat er nodig is aan aan resources (mensen en systemen) nodig hebben om de klus te klaren?

Zoinc helpt je door als expert op het gebied van toepasbare regels te adviseren over:

  • wat wanneer in de tijd op te pakken
  • hoe geschikt de juridische regels en het informatielandschap van de organisatie zijn
  • hoe de totstandkoming van toepasbare regels te organiseren
  • welk team / welke medewerkers aan de slag kunnen
  • welke kennis en vaardigheden er nodig zijn
  • welke technieken / software nodig zijn

 

Meer lezen?