LEVERT DIENSTEN RONDOM TOEPASBARE REGELS VOOR DE OMGEVINGSWET

 Gemeenten, Waterschappen, Provincies en het Rijk zijn met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van hun vergunningscheck en bijbehorende aanvraagformulieren. Dit is te realiseren met toepasbare regels.

invoering van de Omgevingswet

toepasbare regels in de praktijk

Toepasbare regels. Ben je als programmamanager of inhoudelijk deskundige bij Gemeente, Waterschap, Provincie of het Rijk betrokken bij de invoering van de Omgevingswet? Dan heb je er vast al over gehoord of gelezen. Je weet ook dat je aan de slag moet om de juridische regels om te zetten naar toepasbare regels. Maar wat betekenen toepasbare regels nou in jouw praktijk? En hoe ga je ermee aan de slag? Zoinc is expert in toepasbare regels en kan jouw team op verschillende manieren ondersteunen.

Zoinc is beschikbaar voor het opzetten van, onderhouden van en adviseren over business rules, in het bijzonder toepasbare regels