Over Zoinc

Zoinc houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en procesontwerp. De vraagstukken waar Zoinc de afgelopen 10 jaar mee bezig is geweest, zijn grofweg te verdelen in twee steeds terugkerende hoofdthema's:

Hoe te komen tot een werkzaam en doelgedreven proces, met daarbinnen het maken van een (al dan niet geautomatiseerde) beslissing of berekening op basis van gegevens, zoals de wetgeving dat vraagt.

Hoe informatie over een object of persoon te classificeren, te ordenen en logisch vast te leggen. Hoe die informatie vervolgens op heldere wijze over te dragen naar een partij met een andere informatiebehoefte en zijn eigen kwaliteitseisen.

Wendbaarheid of agility is daarbij essentieel. Een oplossing van vandaag kan morgen onwerkbaar zijn omdat de wereld al weer anders is geworden. Het agile werken en denken is voor Zoinc een uitgangspunt, geen bijkomstigheid.

Een ander uitgangspunt in de werkwijze van Zoinc is die van de dienende architectuur. Een architectuur is heel geschikt om het doel te ondersteunen, teams dezelfde kant op te richten en een basis te geven waarop men kan werken, zonder beklemmend te zijn.  Zoinc is sterk in het uitwerken van een conceptueel idee in een visualisatie, om zo het begrip te vergroten.

Projecten
Procesontwerp
HR procesen ontwerpen voor de Nationale Politie
het modelleren van Beslissingen, zoals het bepalen van recht op een uitkering bij werkloosheid
het Berekenen van de hoogte van het maximaal te lenen bedrag door een student
Tooling op het gebied van BPM, zoals Be Informed
het Vertalen van Wet- en Regelgeving in executeerbare proces- en kennismodellen voor Omgevingsloket Online
processen en beslissingen modelleren in diverse modelleertalen, zoals BPMN en DMN
Het opzetten van digitale formulieren om de gegevens van een te exporteren product van een grote levensmiddelenfabrikant uit te vragen
Informatiemanagement
het classificeren van gegevens van een thuiszorgcliënt en deze vastleggen in een Electronisch Cliënten Dossier
het overdragen van gegevens uit een infra-project naar een beheerorganisatie als ProRail
het softwarematig beveiligen van gegevens en het bewust maken van de beveiliging van cliëntgegevens binnen thuiszorginstellingen
het specificeren van de informatiebehoefte in een Object Type Library voor Zuidasdok
validaties op gegevens doen met Business Rules
Contact met Zoinc  |  info@zoinc.nl  |  T 0627560919  |  KvK 67734936